NCSI FEANI

FEANI

FEANI je federacija evropskih nacionalnih inženirskih zvez. Združuje nacionalne zveze 34. držav. Zastopa interese več kot 3,5 milijona inženirjev. FEANI si prizadeva za enoten nastop za inženirstvo v Evropi in želi razviti in utrditi poklicno identiteto inženirjev. S svojim delovanjem in storitvami, predvsem s podeljevanjem naziva EUR ING, si FEANI prizadeva za vzajemno priznavanje inženirskih kvalifikacij v Evropi in tako okrepi položaj, vlogo in odgovornost inženirjev v družbi. Generalni sekretariat FEANI, ki vodi dejavnosti zveze je v Bruslju od konca leta 1997.

NC SI FEANI

Slovenski nacionalni komite FEANI je del Slovenske inženirske zveze (SIZ) kot krovne inženirske organizacije. Slovenija se je v FEANI včlanila leta 1995 in je od takrat polnopravna članica z enim glasom na vsakoletni generalni skupščini. NC SI FEANI sestavljajo predsedstvo s predsednikom NC SI FEANI, predsednikom NMC SI FEANI in predsednikom CPD SI FEANI. Člani NC SI FEANI so predstavniki vseh panožnih inženirskih zvez, ki so vključene v SIZ. Trenutno je v Sloveniji registriranih 105 nosilcev EUR ING naslova. V bazo EEED so vpisani stari inženirski UN in VS predbolonjski in novi UN in VS bolonjski programi Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

O NAS

izr. prof. dr. Karl Gotlih
predsednik NC SI FEANI

izr. prof. dr. Karl Gotlih
predsednik NC SI FEANI
red. prof. dr. Miroslav Premrov
predsednik NMC SI FEANI

red. prof. dr. Miroslav Premrov
predsednik NMC SI FEANI
izr. prof. dr. Marko Jagodič
predsednik CPD SI FEANI

izr. prof. dr. Marko Jagodič
predsednik CPD SI FEANI

Predsednik NC SI FEANI, izr. prof. dr. Karl Gotlih, je predstavnik Slovenije z volilno pravico na GA FEANI predsednik NMC SI FEANI, red. prof. dr. Miroslav Premrov, je član EMC FEANI.

NC SI FEANI je sestavljen iz predstavnikov osemnajstih panožnih inženirskih zvez SIZ http://www.siz.si/.

KJE NAS NAJDETE

Slovenska inženirska zveza (SIZ)

NC SI FEANI
Karlovška 3
1000 Ljubljana

Tajništvo

Zveza inženirskih društev Maribor (ZID)
Židovska 1
2000 MARIBOR

Kontakt

E-naslov: zid@zid-mb.si
Tel: +386 (0)2 250 13 23
Fax: +386 (0)2 250 13 24
Spletna stran: www.zid-mb.si

EEED

FEANI vzdržuje bazo inženirskih visokošolskih in univerzitetnih izobraževalnih inštitucij iz evropskih držav, ki so včlanjene v FEANI in ENAEE. Inženirski programi teh inštitucij morajo biti akreditirani pri EMC FEANI ali ENAEE in izpolnjevati obvezne izobraževalne zahteve, ki so pogoj za pridobitev naziva EUR ING.

EEED se stalno obnavlja in vzdržuje v sekretariatu FEANI. Šole in programi se vključujejo v bazo EEED preko nacionalnega komiteja, po odobritvi EMC (European Monitoring Committee) skladno s predpisanim postopkom analize vloge nacionalnega člana.

Od februarja 2007 EMC potrjuje programe tudi od akreditacijskih agencij, ki imajo pooblastilo za podeljevanje certifikata EUR-ACE.

https://feani.eeed.eu

EUR ING

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev naziva EUR ING so na strani: https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/what-eur-ing-title

ENGINEERING CARD

FEANI kartica

FEANI kartica

Mobilnost je pomembna za inženirje zaradi možnosti fleksibilnega oblikovanja dela v mednarodnem prostoru in različne razpoložljivosti inženirjev glede na nacionalne meje. Inženirji in delodajalci potrebujejo orodje, ki temelji na primerljivih izobrazbenih ravneh na osnovi mednarodnih standardov in je preprosto uporabno za obe skupini.

FEANI kartica

FEANI kartica

NC SI FEANI sodeluje v teh aktivnostih in je vpisal visokošolske in univerzitetne inženirske programe slovenskih univerz in visokih šol v bazo EEED. Tako je postavljen temelj na osnovi katerega lahko na željo kandidatov NC SI FEANI izda ta dokument. Za kartico lahko zaprosi kandidat, ki je konča vsaj eno stopnjo visokošolskega oz. univerzitetnega izobraževanja na slovenskih tehniških fakultetah.

Za Engineering Card lahko zaprosite preko spletne aplikacije: www.engineering-card.si

CPD (Continuing Professional Development)

Obstajajo trije ključni elementi za uspešen CPD iz posamičnega in organizacijskega vidika. Najprej mora obstajati posamična obveza vsakogar za lastni razvoj. Osnovana mora biti na jasnem razumevanju ključnih pristojnosti in učenje mora biti neposredno povezano z maksimalno hitrostjo razvoja teh pristojnosti. Zato so potrebni osebni razvojni načrti in jasne zamisli za razvoj bodoče kariere. Nadalje morajo organizacije opredeliti vloge svojih menedžerjev, tako da je zanje trening in razvoj osebja najpomembnejša aktivnost. Biti mora osnova, za katero se menedžerje zadolži, izuri, razvije, ocenjuje, nagradi in poviša. Tretjič, organizacija mora biti učeča organizacija, kar pomeni, da mora v največji meri povečati svoj učni proces in ga vezati sistemsko.

Uporabne povezave: