Veterinarsko društvo Maribor

Mariborska sekcija JVU je, kot predhodnik VD-Mb, delovala neprekinjeno, z edino prekinitvijo med 2. svetovno vojno. Ponovno smo začeli aktivno delovati leta 1950 kot Društvo veterinarjev in veterinarskih tehnikov Maribor, ki je bilo član Slovenskega društva veterinarjev in veterinarskih tehnikov, kasneje Slovenske veterinarske zveze-SVZ. Leta 1974 je VD-Mb postalo tudi član ZDIT-a Maribor – to je sedanjega ZID-a. V letih največjega razcveta VD-Mb, smo leta 2006 imeli 251 članic in članov, ki so delovali na področju SV-Slovenije, Koroške, Podravja in Prekmurja. Teren VD-Mb bi lahko geografsko omejili na prostor od Dravograda do Lendave in od Šentilja do Slovenskih Konjic.

V preteklih letih so VD-Mb vodili naslednji predsedniki:

 • Franc Lobnik, dr. vet. med.
 • Boris Menina, dr.vet. med.
 • Maks Kozinc, dr.vet. med.
 • Zoltan Šiftar, dr. vet. med.
 • Ivo Rapoc, dr. vet. med.
 • dr. Franc Rebernak, dr. vet. med.
 • dr. Lujo Polanec, dr. vet. med.
 • mag. Rado Lobnik, dr. vet. med.
 • mag. Vladimir Koren, dr. vet. med.
 • mag. Radojka Čeh, dr. vet. med.
 • Borut Trapečar, dr. vet. med.
 • dr. Borut Zemljič, dr. vet. med.
 • mag. Gregor Pen, dr. vet. med.

Leta 1994 se je društvo preimenovalo v Veterinarsko društvo Maribor, ki je bilo sestavni del in član Slovenske veterinarske zveze-SVZ in tudi eno najaktivnejših in najštevilčnejših društev v SVZ.

V obdobju zadnjih 20 let, se je v skladu z Zakonom o veterini celotna veterinarska služba prestrukturirala, razdeljena je na delavce v primarni službi, delavce VURS-a, delavce

Nacionalnega veterinarskega instituta. Primarna veterinarska služba se je privatizirala, ustanovila je privatne ambulante in bolnice. Interes kolegov medicusov se je vse bolj razslojil, postal je raznolik, izrazito vezan na posel, obrtniško konkurenčen in vse manj družaben. Ustanovljena je bila Veterinarska zbornica Slovenije s strokovnimi sekcijami, ki zastopajo podjetniški interes kolegov, glede na njihovo strokovno dejavnost. Tako je tudi VD-Mb izgubilo določen pomen, ker so dejavnosti, ki jih je včasih vodilo VD-Mb ugasnile. Vsako leto pa organiziramo, najmanj dvakrat na leto, strokovno izobraževanje članov VD-Mb z aktualno problematiko s področja veterinarske medicine. Tako je VD-Mb še vedno ostalo osnovni povezovalni forum, v katerem so člani iz vseh interesnih sfer veterine.

Domicil našega društva je v prostorih ZID-a Maribor, s katerim tvorno sodelujemo. S sorodnim Društvom živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV-Slovenije skupaj organiziramo enkrat na leto strokovno predavanje. Z izrazito aktualno veterinarsko medicinsko problematiko smo v obdobju 2006-2020 izpeljali sledeča strokovna predavanja pri različnih naročnikih:

Vsa strokovna predavanja so bila dobro sprejeta in pozorno poslušana.
1. Ptičja gripa, Medikohistorična sekcija Slovenije SZD, Arhivum, 6. 3. 2006
2. Ptičja gripa ni rak, Društvo za boj proti raku Mb, Academia, 20. 3. 2006
3. Influenca A-H5N1, VD-Mb, Pfizer, gostišče Anderlič, 12. 4. 2006
4. Zoonoze prenašajo klopi, Društvo živilcev Mb, Živilska šola, oktober 2006
5. Klopi in zoonoze, VD-Mb, Krka, Zavarovalnica Maribor, aprič 2007
6. Q-fever, Društvo živilcev Mb, Živilska šola, september 2007
7. Zoonoza mrzlica Q, Medikohist. Sekcija SZD, Arhivum, oktober 2007
8. Bolezni in klopi, VD-Mb, ZID Maribor, Tehniške fakultete Maribor, 25. 9. 2008
9. Erlihioza v svetu in pri nas, Društvo živilcev Maribor, Živilska šola, november 2008
10. Blue tongue v svetu in pri nas, Ribnik: VPB z Zadrugo, Brestanica, 4. 2. 2010
11. Erlihioza pri kopitarjih, Senica/ Senovo, Bohorska konjenica, 12. 6. 2010
12. Modrikast jezik, VD-Dolenjske, Kostanjevica/Marjeta, 11. 7. 2010
13. Modrikasti jezik, Društvo živilcev Maribor, Živilska šola 13. 5.2010
14. Blue tongue v svetu, VD-Mb, gostišče Anderlič, 21. 4. 2011
15. Trihineloza, VD-Mb /Živilska šola, 8. 6.2011
16. Zoonoze, ki jih prenašajo insekti, VD-Mb, gostišče Anderlič, december 2011
17. Evolucija zoonoz/insektih do leta 2100, Kmetijska fakulteta Maribor, 12. 1. 2012
18. Tigrast komar in zoonoze, VD-Mb/Živilska šola, 13. 5. 2012
19. Mišja mrzlica-HFRS, VD-Mb, gostišče Anderlič, 19. 3. 2013
20. Hemoragična mrzlica, VD-Mb/Živilska šola, junij 2013
21. Hantavirus zoonoza na Pohorju, VD-Mb/ZID, Tehniške fakultete Maribor, marec 2013
22. Ehinokokoza-zoonoza, VD-Mb/ZID Maribor, Tehniške fakultete Maribor, 6. 2. 2014
23. Dirofilarioza in erlihioza v SLO, VD-Mb, gostišče Anderlič, 18. 12. 2014
24. Pasja trakulja-zoonoza, VD-Mb/Živilska šola, 20. 5. 2014
25. Ošpice pri psu, delfinih in kitih, VD-Mb/ZID Tehniške fakultete Maribor, januar 2015
26. Ošpice:pasji kugi – (zoonoza), VD-Mb, gostišče Anderlič, marec 2015
27. Ošpice lahko prenaša pes, VD-Mb/Živilska šola, 22. 9. 2015
28. Flavi virusi, VD-Mb, gostišče Anderlič, marec 2016
29. ZIKA in mikrocefalija, VD-Mb/Živilska šola, 20. 4. 2016.
30. Mikrocefalija na OI v Braziliji, VD-Mb/ZID, Tehniške fakultete Maribor, junij 2016
31. Afriška konjska kuga-AHS, VD-Mb/ZID, Tehniške fakultete Maribor, 26. 1. 2017
32. Primerjava AHS:Blue Tonque, Biotehniški center Piramida, februar 2017
33. AHS , tveganje AHS v EU, VD-Mb, 9. 3. 2017
34. Mali panjski hrošč-MPH na čebelah, tveganje vnosa v SLO, VD-Mb, gostišče Anderlič 13. 12. 2017
35. MPH, VD-Mb/ZID in Čebelarji Podravja, Tehniške fakultete Maribor, 25. 1. 2018
36. MPH, VD-Mb/ Društvo živilcev Maribor, Izobraževalni center Piramida, marec 2018
37. Primerjava virusa pasje kuge-CDV proti virusu ošpic- MV, Veterinarska fakulteta Ljubljana, november 2018
38. West Nil Fever-WNF v svetu, v EU in v SLO, VD-Mb, gostišče Anderlič, 13. 12. 2018
39. Mrzlica zahodnega Nila-WNF, VD-Mb/ZID, Tehniške fakultete Maribor, 21. 2. 2018
40. Preteča bolezen WNF, VD-Mb/Društvo seniorjev Podravja, restavracija Nigrad, 22. 3. 2019
41. Piki komarjev in WNF v SLO, VD- Mb/ Društvo živilcev Maribor, Izobraževalni center Piramida, april 2019,
42. Mrzlica reke Nil- WNF v SLO, Medicinsko društvo Ljubljana, Veterinarska fakulteta Ljubljana, 15. 4. 2019 9/12-2019
43. Nevarnost: komarji in WNF v svetu, , Rotari klub Maribor, hotel Habakuk, 9. 12. 2019
44. Dominika Štabuc Sterčevič: Umetno osemenjevanje govedi na Štajerskem pred 20.leti in danes; VD-Mb, gostišče Anderlič, 19. 12. 2019

S sosednjim veterinarskim društvom v Avstriji, smo bili soorganizator mednarodne likovne razstave VetArt v gradu Spielfeld-19. Septembra 2012, kjer so bili vsi avtorji umetniških slik po poklicu veterinarji, od VD-Mb sta sodelovala 2 člana s svojimi umetniškimi slikami.

Vodstvo

mag. sc. Gregor Pen, dr. vet. med.
mag. sc. Gregor Pen, dr. vet. med.
predsednik Veterinarskega društva Maribor

predsednik Veterinarskega društva Maribor

mag. sc. Gregor Pen, dr. vet. med.
predsednik Veterinarskega društva Maribor