Hortikulturno društvo Maribor

Olepševalno društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno leta 1869 in se je skozi zgodovino svojega delovanja razvilo v regijsko društvo z imenom Hortikulturno društvo Maribor. Njegova poglavitna naloga je bila zasaditev in ureditev parkov, drevoredov in parkovnih gozdov.

Hortikulturno društvo Maribor (v nadaljevanju; HDM) deluje na področju varovanja narave in ohranitve okolja, turizma, naravne in kulturne dediščine ter kulture, s partnerji v 18 občinah. Je član Štajerske turistične zveze, Občinske turistične zveze Maribor ter član Turistične zveze Slovenije.

HDM že desetletja vzorno sodeluje z 18 podravskimi občinami v okviru tradicionalnega projekta podelitev priznanj in pohval ZLATA VRTNICA. Članice in člani ocenjevalnih komisij vsako leto vestno opravijo oglede v sodelujočih občinah ter predlagajo vodstvu društva podelitev zlatih priznanj za dolgoletna prizadevanja oz. presežek pri urejanju okolja ter podelitev pohval , med njimi tudi za izjemne rastline.

V lanskem letu se je HDM začelo aktivno pripravljati na okroglo obletnico svojega delovanja, ki dosegla vrhunec v obliki mnogih projektov in dejavnosti v letih 2019/2020. Ponosni smo, da je dosedanje delo naših društvenih prednikov ter aktualnih članic in članov društva prepoznala tudi komisija Pošte Slovenije, ki bo v letu 2019 izdala t. i razglednično nakaznico našega društva. HDM razvija različne »zelene produkte«, med katerimi bi želeli izpostaviti našo inovativno knjigo »Vodnik po izjemnih drevesih po mestnih parkih Maribora«. V teku so tudi razgovori o izvedbi slavnostne akademije ob 150. obletnici društva v prostorih Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru.

V mesecu maju smo v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Zavodom za turizem MOM, Ministrstvom za okolje, ARSO in številnimi drugimi sodelujočimi izvedli številne dogodke v Vetrinjskem dvoru v Mariboru. Med izstopajočimi dogodki bo razstava starinskih razglednic mestnega mariborskega parka, ki predstavljajo dragoceno kulturno dediščino našega mesta, razstava nakita nagrajenih diplomiranih oblikovalk nakita Nataše Grandovec in Martine Obid Mlakar ter serija predavanj priznanih predavateljev na temo podnebnih sprememb, varovanja okolja, hortikuture danes, itd.

V preteklem obdobju smo uspešno sodelovali s podjetjem Hiša idej d.o.o., s katerim ste uspešno izvedli projekt »Vrtičkanje«. V reviji, ki je našla mesto pri mnogih ljubiteljih hortikulture v Podravju smo imeli priložnost predstaviti delovanje našega društva. Zelo smo povezani tudi z ostalimi mediji, ki redno objavljajo in sodelujejo pri naših projektih (MariborInfo, Maribor24,Večer, Štajerc, Radio1, Radio Maribor, RTV Slovenija, itd).

Projekt ZVOČNA KNJIGA – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora je nastal v sodelovanju z Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne iz Ljubljane, Radiem Maribor, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor, ki združuje članstvo iz iz 34 občin v Podravju in na Koroškem ter dramskim igralcem Bojanom Maroševičem iz SNG Maribor. Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in je namenjena slepim in slabovidnim ter osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska, npr. dislektikom. Izposoja knjig v tej edinstveni knjižnici v Sloveniji, je možna v zvoku ter v brajici. V brajico je prilagojenih 1.450 knjižnih del, na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del, v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 5.644 del slovenskih in tujih avtorjev. S širitvijo knjižnice se tudi število prilagojenih del dnevno povečuje.

Projekt ZVOČNA KNJIGA – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora odpravlja komunikacijske ovire slepih in slabovidnih .

Več o naših projektih si lahko preberete na naši spletni strani http://www.hortikultura-mb.si/.

Hortikultura postaja v zadnjih desetletjih vedno bolj pomembna interdisciplinarna veda, ki povezuje naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine v smeri trajnostnega razvoja,. S svojim strokovnim znanjem ter referencami na področju projektnega vodenja zasledujemo smernice EU Agende 2030, ki nas uvršča med nevladne organizacije, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.

Veselimo se druženja v zvezi, ki lahko z raznolikostjo članstva pripomore k uspešnemu razvoju nevladnega sektorja v Mariboru in Podravju.

Vodstvo

Borut Ambrožič
predsednik Hortikulturnega društva Maribor

Borut Ambrožič
predsednik Hortikulturnega društva Maribor

Borut Ambrožič
predsednik Hortikulturnega društva Maribor

Informacije

Telefonska številka

031 680 301

Matična številka

5124387000

Davčna številka

12021270

Status

Nismo zavezanci plačila DDV

Transakcijski račun pri Novi KBM

IBAN SI56 0451 5000 0387 053